Van ponskaart naar appartement

Voormalig Arnhems postgiro-kantoor (ING) wordt appartementencomplex.

Arnhem is buiten de Randstad kampioen in het transformeren van kantoren naar woningen. Al vele kantoorpanden hebben een functionele en esthetische metamorfose ondergaan. Er was korte tijd zelfs een heuse ‘metamorfose wandelroute’ door de stad.
Maar met de aanpak van het voormalige pand van de ING aan de Arnhemse Velperweg, wordt nu wel een heel omvangrijk pand onder handen genomen.

Werkplek voor 3.400 medewerkers

Geen Arnhemmer die het pand niet kent: de betonkolos aan de Velperweg, recht tegenover de voormalige hoofdingang van ‘de AKZO’. Het pand is niet bepaald geliefd. Het negeert zonder schaamte alle maatvoering van de omgeving en heeft zich ook in stijl niet willen aanpassen aan haar buurpanden. Toen het pand in 1967 werd gebouwd vormde het samen met het hoge AKZO-(hoofd)kantoor aan de overzijde de nieuwe oostpoort tot de stad. De Slag om Arnhem had in de stad zoveel vernield, dat dit soort grote imposante bouwwerken aanvankelijk de trots losmaakte van haar wederopstanding. Haar troetelnaam is veelbetekenend: ‘De Reus’. Het Rotterdamse architectenbureau Van den Broek en Bakema tekenden voor dit stuk naoorlogse wederopbouwarchitectuur.

Het gebouw was het tweede grote administratiekantoor van de Postbank in Nederland, de eerste stond in Den Haag. Op het hoogtepunt werkten maar liefst 3.400 medewerkers in het pand die per dag 1 miljoen postkaarten verwerkten (video). In totaal waren hier 3,5 miljoen rekeningnummers ondergebracht. Het in ponskaarten overzetten van handgeschreven giro-overschrijvingen ging met de hand. Dat was werk van hoge concentratie, omdat een cijfer verschil grote gevolgen had voor de rekeninghouder. Vervolgens werden 1.000 ponskaarten per minuut in grote computers verwerkt. Daarmee had dit pand het modernste computerpark van Europa.

Een klein park in aanleg. ©️

Van ponskaart naar online betalen

Maar de tijd schrijdt voort en het ‘moderne’ ponskaartensysteem moet met de opmars van internet terrein prijsgeven aan online bankieren. Aanvankelijk werd het via internet bankieren met argusogen bekeken. De angst voor onveilige websites en verbindingen tussen de PC thuis en de bank was nog groot. Toen online bankieren steeds veiliger werd en het vertrouwen erin toenam, was het lot van de ponskaart getekend.

Het kantoor aan de Velperweg, toen al van de ING-Bank, ging terug naar 700 medewerkers. Daarvoor was ‘De Reus’ niet gebouwd en met dit aantal kon het gebouw niet meer worden gevuld en efficient worden gebruikt.Verhuizing voor de resterende medewerkers naar het kantoor in Amsterdam was de enige optie om de baan te behouden.Daarmee stond ‘De Reus’ met haar 55.000 m2 en 900 parkeerplaatsen te wachten op een nieuwe bestemming. Velen zagen de kans schoon om te pleiten voor sloop, dan kon deze betonpuist eindelijk uit het Arnhemse straatbeeld verdwijnen.Weinigen hadden de verwachting dat hieruit nog iets fraais zou kunnen ontstaan of dat iemand hier nog iets in zou zien.

De karakteristieke trappenhuizen aan de buitenzijde van de betonkolom. ©️

Naar 500 appartementen

Als de bestemming zou kunnen worden veranderd in wonen, dan zou er wellicht toch nog belangstelling kunnen zijn. De gemeente Arnhem ging hierin mee en stond toe dat het enorme pand een woonfunctie krijgt.
Dat was aanleiding voor de firma Borghese om samen met Syntrus Achmea het pand aan te kopen en plannen te maken voor een totale transformatie. Die transformatie is nu in volle gang. Het gebouw wordt tot op ‘het bot’ gestript.

De omwonenden kunnen niet wachten tot de pneumatische hamers een keer stoppen en de ‘regen’ aan piepschuim ophoudt.
Het aantal wooneenheden dat gerealiseerd gaan worden blijft onduidelijk, er circuleren getallen van 300 – 500. Het zal nog een hele puzzle zijn om dit miljoenenproject rond te rekenen.
Belangstellenden hoeven de verhuisdozen nog niet in te pakken. Naar verwachting zal het nog tot 2020 duren voordat de eerste appartementen worden opgeleverd.


Kaart metamorfose wandelroute door Arnhem >