Terug op Twitter, maar dan anders

Minder Twitter, meer via ons mailmagazine Urban Updates

Als eerste wensen wij u een geweldig inspirerend en initiatiefrijk 2019. En natuurlijk zullen wij u via onze kanalen graag blijven voeden met informatie, inspirerende voorbeelden en opinies geven over (alternatieve) stedelijke ontwikkelingen en burgerinitiatieven.
En… we zijn terug op Twitter. Na een volle maand radio-stilte gaan we dit waardevolle kanaal opnieuw inzetten omdat we met onze volgers verbonden willen blijven.
Maar het gaat wel anders worden.

Minder via Twitter…
Twitter is voor ons nog steeds een zeer waardevol medium. Verguist om haar ‘fakenieuws’, haar ‘onderbuik’, achten wij haar nog steeds belangrijk in onze verbinding met onze volgers. Immers of je ‘fakenieuws’ of ‘onderbuik’ in je timeline vindt, is grotendeels te beïnvloeden door selectief te zijn in wie men volgt.
Toch gaan we vanaf nu anders met Twitter om. Op ons kanaal Urban Inspiration retweeten niet zo makkelijk meer al het nieuws dat toch al zo vaak wordt gedeeld. Het maakt de timeline onrustig en voegt weinig toe. Immers elke retweet komt van een kanaal dat u ook zelf kunt volgen.
We twitteren minder en alleen nog van een beperkt aantal partnersites. We oriënteren ons nog op welke sites wij als partnersites zouden willen delen.
Van een is dat al duidelijk. De onlangs gelanceerde website STADTGEIST is zo’n partnersite, want een co-productie van Berlijn op Maat en Urban Inspiration. STADTGEIST is het online achtergrond-magazine over Berlijn en aan Berlijn gerelateerde zaken.
De frequentie van onze tweets zal dus lager zijn dan in voorgaande jaren.
Het kanaal Urban Berlin zal ook een lagere frequentie krijgen, maar blijft inhoudelijk ongewijzigd.
De samenhang en verschil tussen de beide Twitter-accounts is dat de tweets onder Urban Berlin ook zullen worden gedeeld door Urban Inspiration. Andersom geldt dat niet. Wie alleen berichten uit en over Berlijn wil lezen, volgt dus alleen Urban Berlin.

Meer via mail…
Het valt op dat de ‘aloude’ nieuwsbrief stilletjes weer zijn comeback heeft gemaakt. Met de steeds meer optredende social media moeheid, is dat niet zo vreemd. Bovendien zijn ook de nieuwsbrieven gebruikersvriendelijker geworden. Ze zijn multi-mediaal, maar daarnaast (als het goed is) eenvoudig opzegbaar. Enkele jaren geleden kon je je wel makkelijk inschrijven voor een nieuwsbrief, maar je kwam er amper meer vanaf.
Wij werken al jaren met een nieuwsbrief, ‘Urban Update’. Deze werd tot december 2018 zo’n 4 maal per jaar verzonden.
Per 1 januari 2019 wordt dat 10 maal per jaar. Ook de opzet van de nieuwsbrief, wij spreken liever van een mailmagazine, is sterk veranderd. Urban Update bericht veel over Berlijn, over stedelijke ontwikkelingen in Nederland, zoals in Coehoorn Arnhem, maar soms maken we ook een uitstapje naar geschiedenis of cultuur. Onze aanstaande tours staan er nu standaard in. En wij zullen regelmatig artikelen uit STADTGEIST onder de aandacht brengen, zodat u niets mist uit dit unieke Berlijn-magazine.

Verbinding door interactie
De kracht van social media is de (onmiddellijke) interactie. Die directheid is ook haar zwakte gebleken. Te vaak lopen reacties uit op een onplezierige digitale woordenstrijd waarvan velen vaak ongewild deelgenoot mogen zijn.
Een meer reflectieve vorm van interactiviteit willen we met onze Urban Updates realiseren. In elke editie is een link opgenomen naar een online reactieformulier. Op die reacties komen wij dan in een volgende uitgave van Urban Update terug.
Een tweede interactiviteit die wij introduceren is het schrijven van een boek. Een boek over bottom up stadmaken waarin een hoge dosis Berlijn zal voorkomen. De stad die steeds weer inspireert.
Het boek richt zich op initiatieven in de ruimtelijk sfeer: het beheer van een buurtgebouw, het vormgeven aan een betere inrichting van een straat, het opzetten van een buurttuin of -park. Wij zoeken hulp bij het schrijven van dit boek! En dat kan (uitsluitend) via Urban Updates. Input die in het boek belandt, zal worden voorzien van de naam van de inzender. En onder hen zal een aantal gratis exemplaren worden verloot.

Alle reden om ook via onze Urban Updates met elkaar in verbinding te blijven.
Hier kunt u zich inschrijven.
En zoals gezegd, bevalt het niet, uitschrijven gaat met één muisklik.