Herbestemming

Van ponskaart naar appartement

Arnhem is buiten de Randstad kampioen in het transformeren van kantoren naar woningen. Al vele kantoorpanden hebben een functionele en esthetische metamorfose ondergaan. Er was korte tijd zelfs een heuse ‘metamorfose wandelroute’ door de stad.Maar met de aanpak van het voormalige pand van de ING aan de Arnhemse Velperweg, wordt nu wel een heel omvangrijk [Meer…/ More…]

Burgerinitiatieven

Manifest Stadslabs pleit voor meer lokaal experiment

Stadmaken is langzamerhand steeds meer een begrip voor stadplanners, vastgoedbezitters en gemeentelijke overheden. Het zijn betrokken ‘bemoeials’ die menen dat het beter kan én moet met onze steden en dorpen. En alhoewel zij daaraan veelal het gelijk aan hun zijde hebben, komen ‘systeempartijen’ en de politiek vooralsnog niet veel verder dan lippendienst aan burgerparticipatie en [Meer…/ More…]

Stedelijke ontwikkelingen

Arnhem: met ambitie naar de toekomst

Zoals veel steden heeft Arnhem een grootse opgave: hoe maken we de stad klaar voor de toekomst? Daarvoor organiseerde de gemeente 5 februari jl. een gesprek tussen de politiek, ambtenaren, burgers en maatschappelijke organisaties. Het werd een avond met vele uitdagingen en opgaven. Lijstjes, lijstjes In een uitgebreide inleidende presentatie van het adviesbureau ‘Platform31’ werd [Meer…/ More…]

Stedelijke ontwikkelingen

Hoe Arnhem haar oorlogswonden heelt

Arnhem is een van de vele middelgrote steden (100.000-200.000 inwoners) in Nederland. Toch is de stad geen ‘gemiddelde’ Nederlandse stad. De WOII heeft een zware mentale en stedelijke wissel op de stad getrokken, waarvan het nu, 70 jaar na dato, pas lijkt te herstellen. En in een moordend tempo. Haar creatieve potentieel is onevenredig groot [Meer…/ More…]

Burgerinitiatieven

Placemakers als quasi neo-liberale modelburgers?

Zaterdag 9 september jl. vond in ‚Kunstwerkplaats Schuytgraaf‘ in Arnhem een debat plaats over actieve kunstenaarsinitiatieven en culturele hotspots in Arnhem. Het debat werd geleid door de in Arnhem woonachtige dr. M.K. (Marga) van Mechelen verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Onderstaand is een extract van haar verslag van dit debat. Arnhem’s alternatief voor broedplaatsen [Meer…/ More…]

Stedelijke ontwikkelingen

Van placemaking naar buurtontwikkeling

In veel Nederlandse gemeenten is men inmiddels gewend geraakt aan verschijnselen als placemaking, tussentijd, stadmaken. Plekken en gebouwen die voor onbepaalde tijd geen nieuwe bestemming lijken te kunnen krijgen, laten ‚programmeren’ door burgers of maatschappelijk ondernemers. Veel steden kennen deze plekken: hippe strandjes, buurttuinen, broedplaatsen, culturele hotspots, trendy horeca of foodhallen. Maar in hoeveel gevallen [Meer…/ More…]