coehoorn-english2016-3.compressed-2


Arnhem kiest voor loslaten regie wijkontwikkeling Coehoorngebied

De gemeenteraad van Arnhem heeft op 25 maart 2013 met overweldigende meerderheid van 32 stemmen (van de 37) ingestemd met een motie van GroenLinks, VVD, SP en D66 voor het vrijgeven van het Coehoorngebied voor alternatieve ontwikkeling als ‘creatieve’ wijk.

De kern van de aangenomen motie is:

  • geef het Coehoorngebied voor de komende 5 jaar vrij voor creatieve invulling (2013-2018);
  • verhuur de gemeentelijke panden in dat gebied tegen een ‘basishuur’, lees kostendekkende huur;
  • opdracht aan de gemeente om voor de zomer te komen met plan in samenspraak met stakeholders een beheerstichting op te richten;
  • te komen met gemeentelijke kaders voor de ontwikkeling van Coehoorn als creatieve wijk;
  • waar mogelijk soepel om te gaan met de regelgeving.

Initiatiefnemers en organisatie
Peter Groot (Hoogte Twee Architecten) en Paul de Bruijn (Bureau De Bruijn) hebben deze uitdaging opgepakt. Samen met toekomstig gebruikers van het gebied en enthousiaste supporters wordt het ‘vrijgeven’ van het gebied voorbereid. Dat gaat in nauw overleg met de gemeente Arnhem. Nog voordat de eerste activiteiten merkbaar zullen zijn zullen ook bewoners en ondernemers worden betrokken bij de verdere invulling van het project.
Uiteindelijk zal een op te richten rechtspersoon met een uitvoerend bureau zorg moeten dragen voor een professionele realisatie.
De organisatie bestaat vooralsnog uit vrijwilligers die hun tijd, kennis en energie steken in dit baanbrekende plan.

Aandacht van het magazine EIGEN (pag. 79) voor het project Coehoorn Centraal.

Verder na 2018
De gemeenteraad van Arnhem heeft 20 juni 2018 met een overweldigende meerderheid vóór de motie van GroenLinks, D66, PvdA en VVD gestemd. Naast de indieners van de motie stemden SP, Arnhemse Ouderenpartij, Christen Unie, Arnhem Centraal en de PvvD vóór de motie om Coehoorn Centraal nu actief door te ontwikkelen tot creatieve wijk.
Met deze motie geeft de gemeenteraad richting aan een verdere invulling van het gebied van Coehoorn in de geest (DNA) van hetgeen tot op heden tot stand is gebracht. Hiermee heeft de raad de in oktober 2017 vastgestelde raadsbrief concreter ingevuld, waardoor er meer garanties ontstaan dat het gebied ook daadwerkelijk in het creatieve Coehoorn-DNA verder wordt ontwikkeld en het park zoveel mogelijk in omvang en ‘Berlijns’ karakter zal worden behouden.

Nadere informatie, rondleidingen en presentaties
Heeft u in dit stadium vragen, wilt u een rondleiding of presentatie over dit project, schroom dan niet om contact op te nemen via paul@coehoorncentraal.nl.
Berichtgeving over dit project volgt u via de projectwebsiteFacebook (tot 1 september 2018) en Twitter.