Laat u inspireren en informeren over nieuwe energie voor stilgevallen plekken. We verzorgen presentaties en workshops die u inspireren en anders laten kijken naar de stad. Welke rol speelt het toeval en wat kunnen burgers in de stad?

Presentaties en workshops stedelijke ontwikkelingen

Na een presentatie voelt u al dat het anders kan. Dat er andere manieren zijn om naar de stad te kijken. Dat het toeval een rol kan en mag spelen. Een presentatie kan worden aangevuld met een workshop om de opgedane inspiratie om te zetten naar een eerste aanzet tot actie.
In 2011 schreef ik het Manifest van de Ruimte, een pleidooi voor een andere omgang met ruimte.
In februari 2017 gaf ik in De Balie mijn visie op eigenaarschap van bewoners bij grootschalige nieuwbouw in de Amsterdamse Sluijsbuurt.

Drie voorbeelden van presentaties.

P1. Hoe krijgen we oprechte eigenaarschap in de buurten terug?

Wat kunnen wij aan burgers overlaten? Wie selecteer je daarvoor? Vragen die velen gemeenten zich stellen als er ergens zich een burgerinitiatief aandient of een ruimte (tijdelijk) vrijvalt waar ‘spannende dingen’ zouden kunnen gebeuren.
In deze presentatie geef ik antwoord op deze en andere vragen of hoe je als overheid op verantwoorde wijze de burger de ruimte kunt geven. Lees ook onze artikelen over burgerinitiatieven.

P2. Berlijn: wat maakt deze stad het grootste stadslab van Europa?

Urban Inspiration heeft reeds talrijke urbane vakspecialisten gefascineerd tijdens haar rondleidingen door Berlijn. Wat maakt die stad zo anders en wat heeft dat met haar bizarre verleden te maken?
Naast deze maatwerkrondleidingen geef ik ook speciale presentaties over deze boeiende stad. Wilt u ook meer weten of dat vreemde Berlijnse DNA, dompel u dan onder in een Berlijn-presentatie. Op verzoek kan ik bepaalde accenten leggen in de presentatie: ontwikkelingen wonen, historie, burgerinitiatieven, het ontstaan van parken en de merkwaardige transitie van het vliegveld Tempelhof.

Meer presenaties op SlideShare.

P3. Coehoorn Centraal: pauzenummer of ontwikkelingsperspectief?

Coehoorn Centraal is een burgerinitiatief in Arnhem dat beoogt het tot stand brengen van een zone van creatieve economie. Daartoe huren de initiatiefnemers in een aantal bij elkaar gelegen panden zo’n 5.000 m2 van panden eigendom van de gemeente Arnhem om een brede selectie aan Arnhemse creatieve bedrijven de ruimte te geven om te ondernemen. Daarbij wordt samenwerking en community-vorming bevorderd zodat deze ondernemers kunnen groeien door samenwerking.
Wilt u meer weten van dit eigenzinnige project, ik verzorg graag een presentatie. Lees meer over Coehoorn Centraal.

Reserveer een presentatie via paul@urbaninspiration.nl