21 mei 2022

Presentaties en workshops

Na een presentatie voelt u al dat het anders kan. Dat er andere manieren zijn om naar de stad te kijken. Een presentatie kan worden aangevuld met een workshop om de opgedane inspiratie om te zetten naar een eerste aanzet tot actie.

In 2011 schreef ik het Manifest van de Ruimte, een pleidooi voor een andere omgang met ruimte.
In februari 2017 gaf ik in De Balie mijn visie op eigenaarschap van bewoners bij grootschalige nieuwbouw in de Amsterdamse Sluijsbuurt.

Drie voorbeelden van presentaties.

eigenaarschap

Als buurtbewoners zich eigenaar gaan voelen over hun woon- en leefomgeving.

stadslab berlijn

Laat u meevoeren langs inspirerende ontwikkelingen in Berlijn.

coehoorn arnhem

Herontwikkeling Coehoorn in Arnhem tot een ondernemende en creatieve wijk.

Openbare ruimte in amsterdamse sluisbuurt

De Sluisbuurt is een geplande nieuwbouwwijk in Amsterdam. De grote belangstelling voor wonen in de stad zet de gemeente aan tot een woningbouwproductie van meer dan 5.000 woningen per jaar.
De Sluisbuurt moet 5.500 woningen opleveren, gebouwd in een hoogstedelijke setting.
Op 28 februari 2017 debatteerde de stad in De Balie met wethouder Van der Burg (VVD) en zijn ambtenaren over de vormgeving van deze nieuwbouwwijk.

Aanvraag presentatie (vrijblijvend)

Als u al de datum van de presentatie weet, kunt u deze hier invullen. U kunt voor minimaal 14 dagen vooruit aanvragen.
Call Now ButtonBel voor info.