Het Coehoorngebied, gelegen tussen Arnhem CS en de Rijn (Afbeelding: #Hekje)

Arnhem kiest voor loslaten regie wijkontwikkeling Coehoorngebied
De gemeenteraad van Arnhem heeft op 25 maart 2013 met overweldigende meerderheid van 32 stemmen (van de 37) ingestemd met een motie van GroenLinks, VVD, SP en D66 voor het vrijgeven van het Coehoorngebied voor alternatieve ontwikkeling als ‘creatieve’ wijk.
Arnhem maakt daarmee een grote sprong voorwaards door de grote leegstand te benutten om de stad verder te brengen.
Arnhem deelt met Groningen de tweede plaats als stad met de meeste werkgelegenheid in de creatieve sector. Het borrelt aan alle kanten in de stad. Er is een nieuwe generatie opgestaan die deze stad op een energieke manier wil vormgeven.
De politiek ziet in toenemende mate dat deze makers de ruimte moeten krijgen om dat te doen dat met beleidsnota’s en veel geld alleen niet meer te realiseren is.

De kern van de aangenomen motie is:

 • geef het Coehoorngebied voor de komende 5 jaar vrij voor creatieve invulling;
 • verhuur de gemeentelijke panden in dat gebied tegen een ‘basishuur’, lees kostendekkende huur;
 • opdracht aan de gemeente om voor de zomer te komen met plan in samenspraak met stakeholders een beheerstichting op te richten;
 • te komen met gemeentelijke kaders voor de ontwikkeling van Coehoorn als creatieve wijk;
 • waar mogelijk soepel om te gaan met de regelgeving.

Initiatiefnemers en organisatie
Peter Groot (Hoogte Twee Architecten) en Paul de Bruijn (Bureau De Bruijn) hebben deze uitdaging opgepakt. Samen met toekomstig gebruikers van het gebied en enthousiaste supporters wordt het ‘vrijgeven’ van het gebied voorbereid. Dat gaat in nauw overleg met de gemeente Arnhem. Nog voordat de eerste activiteiten merkbaar zullen zijn zullen ook bewoners en ondernemers worden betrokken bij de verdere invulling van het project.
Uiteindelijk zal een op te richten rechtspersoon met een uitvoerend bureau zorg moeten dragen voor een professionele realisatie.
De organisatie bestaat vooralsnog uit vrijwilligers die hun tijd, kennis en energie steken in dit baanbrekende plan.

Aandacht van het magazine EIGEN (pag. 79) voor het project Coehoorn Centraal.

 

Kansen voor het gebied, de bewoners, ondernemers en kunst en creatieve ondernemers
Er zijn acht voorwaarden om als stad aantrekkelijk te zijn voor kleine creatieve, en dus vaak startende, ondernemingen. Het moeten ook de ingrediënten worden voor een nieuw gebruik van dit gebied.

 1. Betaalbare werkruimten;
 2. Een nabijgelegen campus (kenniscentrum) of concentratie van andere creatieve ondernemingen;
 3. Bedrijfsincubators;
 4. Samenwerking startups met Arnhemse bedrijfsleven;
 5. Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven;
 6. Coachfaciliteiten voor startende ondernemers;
 7. Promotie van creatief ondernemerschap;
 8. Interacties (crossovers) met andere onderzoekers, ontwerpers en makers;
 9. Nieuwe vormen van funding van startups;
 10. Aanwezigheid van andere vergelijkbare initiatieven (creatief klimaat).

Wat na 5 jaar?
Niemand kan 5 jaar vooruit kijken en al helemaal in deze turbulente tijden. Formeel eindigt dit project na 5 jaar. Dat kan anders zijn als bepaalde delen zo succesvol zijn gebleken dat de waarde, voor de buurt, voor de stad en voor het gemeentelijk vastgoed, zo groot is geworden, dat verlenging niet is uitgesloten.

Met dit initiatief krijgt de buurt en de ontwikkeling van Arnhem als creatieve hotspot van Oost-Nederland een enorme impuls. De levendigheid van de wijk zal toenemen. De huidige gebruikers van het gebied (bewoners en ondernemers) zullen ook de voordelen moeten ervaren van de activiteiten in het gebied: meer sfeer in de wijk, halt aan de toenemende leegstand en verloedering, actieve deelname aan activiteiten, meer economische activiteit op zo’n strategische plek in de stad.
Ook de wereld van het vastgoed en stedelijke ontwikkeling zal met grote belangstelling naar Arnhem kijken als laboratorium voor ‘het nieuwe ontwikkelen’. Want een ding zal duidelijk zijn: via een langere weg, kan op alternatieve wijze waarde worden ontwikkeld: voor eigenaren van vastgoed, voor de buurt en voor de stad.

Nadere informatie, rondleidingen en presentaties
Heeft u in dit stadium vragen, wilt u een rondleiding of presentatie over dit project, schroom dan niet om contact op te nemen via paul@coehoorncentraal.nl.
Berichtgeving over dit project volgt u via de projectwebsiteFacebook en Twitter.

Wilt u een rondleiding en/of presentatie over dit bijzondere project, neem dan contact op met Coehoorn Centraal via info@coehoorncentraal.nl.