Dit zijn onze voorwaarden voor boeking en annulering

Offerte/prijs
Onze prijzen/prijsopgaven betreffen uitsluitend de kosten van de rondleiding(-en).
Kosten van inhuur van derden, eventuele entreekosten, consumpties en andere reis- en verblijfkosten worden, indien van toepassing, altijd apart op onze offerte vermeld.

Betaling
De rondleiding/stadsexpeditie is pas definitief na ontvangst van een aanbetaling van 25% van het totaalbedrag op bankrekening NL17 TRIO 0254 4363 58 (Triodos Bank) t.n.v. Bureau De Bruijn | Urban Inspiration te Arnhem, onder vermelding van vermelding van ‚Rondleiding [maand] + [jaar]’.
De aanbetaling dient uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de eerste tourdag te zijn overgemaakt.
Op boekingen waarvan het totaalbedrag uiterlijk 1 week voorafgaand aan de eerste tourdag volledig is betaald, geldt een korting op het totaalbedrag van 20%.

Annulering door ons
Bureau De Bruijn | Urban Inspiration verleent alleen gidsdiensten en is daarmee geen reisorganisatie. Zij is dus niet aangesloten bij enig garantiefonds. U of uw gezelschap boekt zelf voor eigen rekening en risico de reis en overnachtingen.

Toch heeft u de garantie dat indien de rondleiding door welke reden ook (geheel of gedeeltelijk) door ons moet worden geannuleerd, de betaalde kosten van de rondleiding naar rato van het vervallen tijdsdeel (tot maximaal 100%) worden gerestitueerd. Daarop zullen geen kosten in mindering worden gebracht.

Geen restitutie geldt voor andere kosten dan in onze prijsopgave/offerte aangegeven.

Annulering door uzelf
Ongeacht de reden kunt u altijd de boeking annuleren. Hiervoor gelden wel een paar regels:

  • 90% restitutie van de in onze offerte aangegeven prijs van de rondleidingen is mogelijk tot uiterlijk 60 dagen vóór de eerste dag van de geboekte rondleiding, ongeacht de rede;
  • 75% restitutie van de in onze offerte aangegeven prijs van de rondleidingen is mogelijk tot uiterlijk 30 dagen vóór de eerste dag van de geboekte rondleiding, ongeacht de rede;
  • binnen 30 dagen vóór de eerste dag van de geboekte rondleiding kan geen restitutie plaatsvinden, ongeacht de rede;
  • er kan geen restitutie plaatsvinden voor andere kosten dan van de in onze offerte aangegeven prijs van de rondleidingen;
  • wij adviseren u een goede reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

Aansprakelijkheid
Aan sommige programma-onderdelen kunnen specifieke risico’s zijn verbonden. In de stedelijke omgeving kunnen zich situaties voordoen van sociale onveiligheid of bij bepaalde objecten fysieke ongemakken of andersoortige risico’s. De tourleiding zal waar bekend daar tijdig op wijzen, maar aanvaardt onder geen enkele voorwaarde aansprakelijkheid voor enige schade in welke vorm dan ook, opgelopen tijdens de rondleidingen.

Laatste aanpassing 14 oktober 2019