Het heeft even geduurd. En ik heb ook wel wat aanmoediging nodig gehad. ‘Doe het toch eens’. ‘Je hebt zoveel ervaringen opgedaan’.
Makkerlijker gezegd dan gedaan. Het kost zoveel tijd. En ervaringen, jazeker. Maar wie zit daar op te wachten?
Na lang wegrelativeren ben ik er toch maar aan begonnen: een boek. En wel over stadmaken. Door actieve burgers wel te verstaan. Mensen die hun omgeving mooier, beter, socialer of groener willen maken.
Een boek waarin een hoge dosis Berlijn zal voorkomen. De stad die me steeds weer inspireert op dit terrein.
Het boek richt zich op initiatieven in de ruimtelijk sfeer: het beheer van een buurtgebouw, het vormgeven aan een betere inrichting van een straat, het opzetten van een buurttuin of -park.

‘Stadmaken’ is een actievorm, een protest tegen de gebruikelijke gang van zaken waarbij het grote geld met goede contacten op het stadhuis bepaalt hoe de stad eruit ziet. Ik ga in op de achtergronden van deze ontwikkelingen, de liberalisering van onze economie, de neo-liberale wind die sinds de 1980-er jaren over ons land waait.
Ervaringen uit Berlijn zijn rijkelijk talrijk in dit boek: wat is er te leren van hoe burgers het daar aanpakken en wat kan de relatie zijn met de geschiedenis van de stad? Ook deel ik mijn ervaringen met het burgerstadsproject Coehoorn Centraal in Arnhem.
Het boek kan ook niet om machtsvorming heen, burgers die alle wettige middelen inzetten om tegen de grotere krachten partij te zijn. Hoe ontwikkel je die macht en hoe zet je hem ethisch in?

Ik zoek ook hulp bij het schrijven ervan, uw hulp!
Welke onderwerpen mogen niet missen in een boek over stadmaken? Kent u aansprekende en inspirerende voorbeelden van stadmaken en ook van stadmakers? Met wie moet ik zeker benaderen voor een interview?

Via een speciaal online formulier kunt u al uw suggesties, opmerkingen, hints, tips en verwijzingen naar relevante bronnen kwijt.

Laat HIER uw bijdrage achter.

Inzenders waarvan de input wordt gebruikt worden vermeld in het boek.
Als u dat wilt, kunt u op het formulier hiervoor uw naam en e-mailadres achterlaten.