Humboldt-Forum zoekt aansluiting bij de geschiedenis

Balanceren tussen Pruisen en het nieuwe Duitsland

Foto: de centrale hal van het Humboldt-Forum.

Met de (her-) bouw van het Humboldt-Forum zoekt Berlijn naar een nieuwe interpretatie van haar tumulteuze geschiedenis.
Met de bouw van dit nieuwe ‘paleis’ zoekt Berlijn het midden tussen de Pruisische geschiedenis van Berlijn en haar nieuwe weltoffenes houding in de huidige wereldpolitiek.
De buitenkant herinnert onmiskenbaar aan de Pruisische episode van de stad. De inhoud moet echter de open houding van Berlijn en Duitsland onderstrepen.

Vanaf de eerste plannen heeft de bouw veel kritiek ontmoet. En nu het bijna klaar is, is deze kritiek nog steeds niet verstomd.
In een artikel van het Duitsland Instituut meer over de worsteling van Berlijn met de Duitse geschiedenis.

Artikel van het Duitsland Instituut