De treinverbinding naar Berlijn moet sneller.

Waarom het vliegtuig met overheidssteun je goedkoper en smeriger dan de trein naar Berlijn brengt

[Bericht van Pelle Berting, over petitie snellere treinverbinding met Berlijn]

Meer dan 15.000 mensen met hart voor duurzaam reizen tekenden de petitie Amsterdam-Berlijn: Snel met de trein! Op 5 juni bieden we deze petitie aan namens jou en al die andere mensen. Samen zeggen we de Nederlandse politiek: “Maak die deal met de Duitsers. Laat zien dat we het kunnen, als we het willen.” 

Je bent welkom om er bij te zijn. Het tijdstip ligt nog niet vast, dus volg de updates op het evenement.

En geef ook alle hoofdrolspelers een seintje op Twitter!

Meehelpen organiseren kan ook, stuur me een berichtje of sluit je aan bij De Trein Beweging.

Met elkaar hebben we in ieder geval de discussie goed op gang gebracht. Bijna dagelijks is het in het nieuws: Trouw, NRC, OV magazine en meer. De NS geeft aan de dienstverlening op het traject Amsterdam-Berlijn te willen verbeteren en er komen in ieder geval nieuwe locomotieven. Maar verder stuiten ambities op een muur van praktische en politieke obstakels. Het is duidelijk: zonder politieke regie gaat dit nog jaren en jaren duren. Terwijl we NU lange-termijn visie, stevig beleid en investeringen nodig hebben. De impact van onze reizen moet echt flink omlaag voor een veilig klimaat.

De situatie rond Amsterdam-Berlijn is tekenend voor het beleid rond internationale mobiliteit. Het speelveld is totaal scheef, de politieke prioriteiten liggen verkeerd. Nog altijd betaalt de luchtvaart nauwelijks belasting en krijgt ze ruim baan om te groeien – terwijl we heel goed weten wat de schade voor mens, natuur en klimaat is. Internationale treinreizen zijn naar verhouding duur en traag – en op punten verslechtert het aanbod. Echte innovatie en internationale samenwerking schieten tekort, zoals de lijn naar Berlijn laat zien.

Daarom bieden we op 5 juni deze petitie aan Stientje van Veldhoven en vertegenwoordigers van politieke partijen. Dit is de dag voor het Algemeen Overleg Spoor op 6 juni. We zeggen met klem tegen ze: “Ons klimaat verdient echt beter. Maak die deal met de Duitsers. Laat zien dat we het kunnen, als we het willen.”

We houden je op de hoogte!

Pelle Berting