De stad en ‘The Great Reset’

Het huidige proces dat we doormaken is van een historische omvang en dit is vermoedelijk nog maar het begin. We zijn in een noodzakelijke transitie terecht gekomen. Was deze transitie onvermijdelijk? En wat kunnen we nog verwachten? Een speculatief kijkje in de nabije toekomst.

Een heftige transitie hing in de lucht

We zitten midden in een mondiale transitie. Een overgang van de huidige economie naar een nieuwe. Gepland, gewild, noodzakelijk en onvermijdelijk.
Dit transitieproces is geen normale hervorming die zich in een Miljoenennota laat aankondigen. Dit gaat om het losmaken van krachten die zullen vernietigen: bestaande industrieën, bestaande banen, bestaande werkwijzen, bestaande economische machtsverhoudingen op micro en macroniveau.
Het shock-proces en de rond het virus veroorzaakte angst, leidt tot verdriet, paniek, woede, protesten, opstanden en mogelijke tot het gedwongen aftreden van regeringen en niet ondenkbaar, maatschappelijke chaos. Dit proces moest ons overvallen, krachtig zijn en niet door tegenkrachten afgezwakt kunnen worden. Liever door overheden gecoördineerd worden versterkt.

Een virus leidt de maatschappelijke aandacht en energie af van deze financieel-economische reset, de Grote Verstoring. Of het virus daarbij is gecreëerd, ontsnapt uit een laboratorium, van een vleermuis afkomstig is, doet hier niet terzake: het virus is er: de focus richt zich op de maatregelen, de lock downs, de mondkapjes, de 1,5 meter, de testen, de ‘besmettingscijfers’. Ondertussen wordt de mondiale economie bruut onderuit geschoffeld.

Rente onder nul

Medio 2019 ging het goed mis: de rente zakte onder nul. De core business van banken, verlenen van krediet (aanmaken van nieuw geld), verdampte en daarmee een van hun belangrijkste verdienmodellen. De bubbels aan de beurzen en in het vastgoed, veroorzaakt door alle geld-tsunamies van de ECB en de FED zullen een keer klappen en de financiële stelsel doen instorten, een meltdown, zo schreven hier al enige jaren terug. Medio september 2019 was het zover en vond -in alle media stilte- een ‘bijna- meltdown’ in de VS plaats. Met een kapitaalinjectie van naar schatting €1.500 miljard kon een bancaire implosie worden voorkomen. Voor nu.
Het nogmaals voorkómen van een imploderen van het financiële systeem zal amper mogelijk zijn: de rente kan niet verder omlaag (is al negatief) en de markt met nog meer kapitaal overspoelen is zinloos en kan mogelijk hyperinflatie veroorzaken. Bovendien door wie of wat moet zo’n nieuwe geldimpuls nog gedekt worden? De huidige schulden kunnen nu al niet meer door de komende generaties worden terugbetaald.

Als we niet onze angst voor het virus verliezen, zullen we de kansen missen die deze historische crisis biedt.

Paul de Bruijn

Verwacht wordt dat de klassieke banken niet meer op dezelfde wijze als tot op heden, hun werkwijze kunnen voortzetten zonder zelf radicaal te veranderen. Mogelijk zullen zij geen spaarfaciliteiten meer hebben, en ook geen kredieten meer (mogen/kunnen) verlenen. Elke burger krijgt dan een rekening bij de centrale bank. Of dat de nationale centrale bank wordt of de Europese Centrale Bank, is vooralsnog onbekend. Zoals het hele scenario.

Een financieel ‘la la land op weg naar een armageddon’*

We moeten erkennen dat het ook niet zo niet langer kon. Wat we economische groei noemden, was een droom, een leugen zo je wilt. Economische groei in een gesloten systeem bestaat niet. Groei kan alleen ten koste van de welvaart van anderen, door ‘gratis’ grondstoffen uit de aarde te halen, mensen elders tegen hongerloontjes je kleding te laten maken, werklozen tegen slechte arbeidsvoorwaarden de pakketjes bij ons te laten bezorgen en tegen lage kosten het afval ver van onze bewoonde wereld achter te laten. Om toch de illusie van groei in stand te houden, staken we ons in de schulden, geld werd sneller gecreëerd dan een bakker een brood bakt.

Dat kon zo niet langer. De schulden zijn nu oneindig. We hebben het uitgesteld, het ‘Jubeljaar’, het bijbelse 49e jaar waarin de bezittingen weer herverdeeld moeten worden. Terwijl de rijksten der aarde er in de afgelopen maanden honderden miljarden op hun rekening bij konden schrijven, de techbedrijven niet wisten waar ze de winsten moesten laten, Amazon 170.000 nieuwe werknemers aantrok (uit het snel gegroeide legioen werklozen) en belegger Blackrock in enkele maanden €800 miljard (geen miljoen) aan haar vermogen kon toevoegen, werden naar schatting 100 miljoen mensen in de werkloosheid gedreven, stierven honderdduizenden mensen omdat de rijke wereld even druk was met zichzelf.

*Bron voor meer informatie

Fasten your seatbelts

We gaan een woeste rit tegemoet, zoveel is duidelijk. Een tocht op hoge financiële golven die menigeen zal raken. De tektonische platen zijn in beweging gekomen en niemand die weet waar het eindigt. En wanneer.
De steden zullen als eerste, zo leert de geschiedenis telkens weer, centra van onrust en verzet worden. Ook van overheidsrespressie.
Een sociale dynamiek zal veel van onze routine ontregelen of blijvend veranderen. Nu al is een versterkte belangstelling merkbaar voor wonen buiten de stad. Is het een vlucht? Of lokt de ruimte en de rust?
We zullen alle zeilen bij moeten zetten om deze shitstorm goed door te komen en de kansen die deze eruptie biedt te zien en om te zetten in een nieuwe toekomst waarin niet welvaart, maar welzijn de belangrijkste waarde is.

We moeten dan wel snel van de angst voor het virus af. Hierover is al veel gezegd. De feiten stellen gerust, al blijven velen, opgejaagd door media en overheid, nog in de ban van het virus. Deze angst verlamt, doet ons scheiden van elkaar, maakt ons blind voor wat er echt gaande is.
We moeten niet ‘dansen met het virus’, maar met de golven van economische schokken van de Great Reset.

We beleven de lang geplande ‘Great Reset‘ en deze zal ons leven en onze steden op haar grondvesten doen schudden. Alleen als we onze angst achter ons laten zullen we in staat zijn de losgemaakte krachten te benutten voor een betere samenleving, vrij van angst, vrij van dwingelandij, vrij van 24/7 overheidsobservatie, vrij van ondemocratische wetten.

De tocht gaat beginnen …

Bedrag € -