Uw privacy is ons veel waard. Zoveel, dat wij zo weinig mogelijk van uw willen weten.

Van onze website worden bezoekstatistieken bijgehouden door Google Analytics. Google verzamelt een reeks van gegevens waarover wij geen controle hebben. Wij zien in elk geval NIETS dat naar uw persoon kan verwijzen. Het dichtst bij een persoon komende en door ons te raadplegen gegeven is die van de woonplaats.
IP-adressen worden door ons niet geregistreerd en kunnen ook niet worden ingezien.

Als u gebruik maakt van onze nieuwsbrief weten wij niet meer van u dan u aan ons opgeeft, zoals naam en email-adres. Verder willen wij niets van u weten. Wel zo veilig.
Wel kunnen wij zien hoe vaak de nieuwsbrief is bekeken, maar wij kunnen niet zien wie welk onderwerp heeft bekeken.