Stedelijke ontwikkelingen

Help! Onze winkels verdwijnen.

Het heeft er alle schijn van dat het verdwijnen van een deel van de winkels in onze stedelijke centra en dorpskernen onomkeerbaar is. Toch wordt alles in het werk gesteld om het onvermijdelijke te voorkomen. Hoe reëel zijn die inspanningen, of is het plassen tegen de wind in? Noodverbandjes Inwoners, gemeenten en de middenstand zelf [Meer…/ More…]