Wordt het onlangs gesloten Prinzessinnengarten aan de Moritzplatz lokatie voor luxe appartementen? ©️
Stedelijke ontwikkelingen

200.000 nieuwe woningen in Berlijn? Maar waar dan?

Vele grotere Europese steden, en zelfs middelgrote, kampen met een acuut tekort aan betaalbare woningen. De trek naar de steden lijkt een trend.Het gebrek aan woningen in de stad heeft, naast de grote speculatie met vastgoed, de prijzen torenhoog opgedreven. 300 lokaties Berlijn heeft in haar Stadtentwicklungs-plan (Step) 200.000 woningen in de planning staan. Maar na [Meer…/ More…]

Stedelijke ontwikkelingen

Berlijn wil eigen grond behouden of terugkopen

‘Het feit dat grond en bodem niet vermeerderbaar is en onontbeerlijk, maakt het ontoelaatbaar om haar gebruik volledig aan het onoverzienbare spel van de vrije krachten en aan de wensen van het individu over te laten; een rechtvaardige rechts- en maatschappij-ordening dwingt eerder daartoe, de belangen van de gemeenschap bij bodem in veel sterkere mate [Meer…/ More…]

Stedelijke ontwikkelingen

Idealen stranden in stedelijke neo-liberale free zones

Het gaat goed met onze steden. De steden maken sinds een decennium een grote opleving door. De trek naar de stad lijkt onstuitbaar, het ‘platteland’ (alles wat niet ‘de stad’ is) heeft het nakijken. Inmiddels daagt een ander beeld en lijken de steden te verworden tot neo-liberale proeftuinen, free zones, waarin de markt ongebreideld de [Meer…/ More…]

Stedelijke ontwikkelingen

Arnhem: met ambitie naar de toekomst

Zoals veel steden heeft Arnhem een grootse opgave: hoe maken we de stad klaar voor de toekomst? Daarvoor organiseerde de gemeente 5 februari jl. een gesprek tussen de politiek, ambtenaren, burgers en maatschappelijke organisaties. Het werd een avond met vele uitdagingen en opgaven. Lijstjes, lijstjes In een uitgebreide inleidende presentatie van het adviesbureau ‘Platform31’ werd [Meer…/ More…]