Column

We plannen stenen, waar we mensen moeten zien.

We zitten sinds eind 2008 nog midden in crisis die maar niet lijkt over te gaan. Vanzelfsprekendheden als geld en vertrouwen lijken ineens schaarse artikelen. Geen sector lijkt nog aan schandalen als fraude en zelfverrijking te ontkomen. Geld, waar we ooit zo veel van hadden, blijkt schaarser dan we dachten. En dat heeft gevolgen, ook [Meer…/ More…]