Column

Amsterdam: op naar de 2 miljoen inwoners

Amsterdam groeit. En meer dan veel andere steden in Nederland. De stad geniet een grote populariteit vooral bij jonge ondernemende creatieven. Dit door Richard Florida bejubelde ‘wandelend goud’ is doelwit van elke zichzelf respecterende stad van Stavanger tot Singapore en dus ook van Amsterdam tot Appelscha. In de trek naar de grote stad lijkt in Nederland Amsterdam [Meer…/ More…]

Column

UBER, AIRBNB: stofzuigers van de lokale economie

Na deze blog hoef ik het niet meer te proberen: een interview aanvragen bij de oprichters van UBER (uitspreken als oeber). De Volkskrant berichtte van uitgelekte en bevestigde berichten dat UBER compromitterende informatie van hun onwelgevallige journalisten wil(de) verzamelen. Dat zou ze wel leren om slecht te spreken over UBER. Een blog over het gapende gat tussen [Meer…/ More…]

Burgerinitiatieven

Tijd voor ‘de nieuwe ambtenaar’

Sinds 2008 verkeert de westerse wereld in wat een ‘crisis’ wordt genoemd. En deze crisis heeft al vele namen gekend: vastgoedcrisis, eurocrisis (EU) bankencrisis, financiële crisis, schuldencrisis. Het wordt inmiddels steeds duidelijker dat de crisis niet één maar vele gezichten heeft. Niet in de laatste plaats zullen de verhoudingen tussen overheden en burgers ingrijpend veranderen. [Meer…/ More…]

Column

De geur van bloesem en verval in de stad

Willen onze steden voor de volgende generaties bronnen van leven en inspiratie zijn, moet de omgang met de stedelijke content drastisch veranderen. FIRE-steden (financials, insurance en real-estate) zakken door hun voeten door haar eenzijdigheid en fantasieloosheid. Een blog over het omdenken over systemen en steden. Stedelijk kopieergedrag Aan het succes ten ondergaan. Een bekend fenomeen. [Meer…/ More…]

Column

We plannen stenen, waar we mensen moeten zien.

We zitten sinds eind 2008 nog midden in crisis die maar niet lijkt over te gaan. Vanzelfsprekendheden als geld en vertrouwen lijken ineens schaarse artikelen. Geen sector lijkt nog aan schandalen als fraude en zelfverrijking te ontkomen. Geld, waar we ooit zo veel van hadden, blijkt schaarser dan we dachten. En dat heeft gevolgen, ook [Meer…/ More…]