Column

De overheid gegijzeld door angst voor ‘staatssteun’

“In Nederland verdwijnen langzaam maar zeker alle alternatieve vormen van verdeling en toewijzing van grond, arbeid en kapitaal: kartels zijn verboden, de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie bestaat nauwelijks meer, woningcorporaties verkopen hun bezit op de markt, zuivel- en kredietcoöperaties openen zich voor de kapitaalmarkt, onderlinge verzekeringsmaatschappijen, familieondernemingen en grote boerenbedrijven worden overgenomen of verdwijnen.” (Artikel) (Bas van [Meer…/ More…]

Column

Rijksbouwmeester: periferie is wel degelijk van belang

Je zult maar in ‘de periferie’ wonen. Een ambtenaar van de gemeente Amsterdam twitterde onlangs dat Amsterdam voor de jonge talentvolle mensen was, en de periferie voor de oudere laag geschoolden. Je zou deze ambtenaar even een reisje langs steden als Zwolle, Groningen, Arnhem, Nijmegen, Den Bosch, Eindhoven en Maastricht willen aanbieden, om een paar [Meer…/ More…]

Column

De roep om visie, regie en sterke leiders

Terwijl steeds meer burgers uit teleurstelling hun middelvinger naar de overheid opsteken, tekenen zich paradoxale ontwikkelingen af: ‘weg met de overheid, waar is de regie’? Ook in stadsontwikkelingen verlangen stadsberoepsbeoefenaren weer terug naar de tijd van ‘Het Grote Plan’, de allesomvattende visie en een regie van ‘het rijk’: ‘Nederland verrommelt’. Zijn de combinatie van een [Meer…/ More…]

Column

Winkels, we krijgen er geen genoeg van

We hebben het er maar druk mee met leegstand. Leegstand van kantoren, leegstand van winkels. Komt het nog goed of moeten we ons er op instellen dat er nieuwe tijden zijn aangebroken? De nieuwe generatie retailondernemers staan voorgesorteerd op de nieuwe tijd: eigen herkenbare stijl en collectie, verkopen als passie, niet als geldmachine en intensief [Meer…/ More…]

Column

Is eigendom van vastgoed en grond onaantastbaar?

Geen onderwerp houdt de gemoederen in de steden meer bezig dan ruimte. Ruimten onder een dak (vastgoed) en ruimten onder de blauwe hemel (grond). Het is in het belang van de markt om beide schaars te houden, immers alleen dan stijgen de prijzen en de winsten. Aan de andere kant wachten nog steeds vele tienduizenden op [Meer…/ More…]

Column

Urbaniteit en het recht op de stad

Berlijn is niet alleen magneet voor startups, liefhebbers van de levendige clubscene of historici, maar ook voor iedereen met belangstelling voor stedelijke processen, en meer voor de strijd om de stad, haar publieke ruimte, haar betaalbare woonruimte en ruimte voor een ‚autonoom’ leven. In deze en volgende blogs besteden wij aandacht aan de soms harde [Meer…/ More…]