Column

Gemeentelijk vastgoed: versteend belastinggeld

Wij zijn het normaal gaan vinden: commerciële verkoop van gemeentelijk vastgoed. Maar is het wel normaal? Overheden hebben veel grond en vastgoed in bezit. Een deel is tot inzet in wettelijke verplichte taken, zoals inzet van gebouwen voor basisonderwijs en bestuur, een deel is om andere redenen aangekocht. Gemeenten doen hun uiterste best om dit vastgoed tegen [Meer…/ More…]

Column

Van groei naar welvaren in onze binnensteden

Velen voelen het nu wel aan: er is iets goed mis met de economie. Berichten in de reguliere media over ‘het einde aan de crisis en het oppikken van economische groei’ doen veel wenkbrauwen fronsen. Retaildeskundigen zien al weer het einde aan de binnenstedelijke leegstand. Maar zij rekenen zich buiten de waard: de basis van [Meer…/ More…]

Column

De overheid gegijzeld door angst voor ‘staatssteun’

“In Nederland verdwijnen langzaam maar zeker alle alternatieve vormen van verdeling en toewijzing van grond, arbeid en kapitaal: kartels zijn verboden, de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie bestaat nauwelijks meer, woningcorporaties verkopen hun bezit op de markt, zuivel- en kredietcoöperaties openen zich voor de kapitaalmarkt, onderlinge verzekeringsmaatschappijen, familieondernemingen en grote boerenbedrijven worden overgenomen of verdwijnen.” (Artikel) (Bas van [Meer…/ More…]

Column

Rijksbouwmeester: periferie is wel degelijk van belang

Je zult maar in ‘de periferie’ wonen. Een ambtenaar van de gemeente Amsterdam twitterde onlangs dat Amsterdam voor de jonge talentvolle mensen was, en de periferie voor de oudere laag geschoolden. Je zou deze ambtenaar even een reisje langs steden als Zwolle, Groningen, Arnhem, Nijmegen, Den Bosch, Eindhoven en Maastricht willen aanbieden, om een paar [Meer…/ More…]

Column

De roep om visie, regie en sterke leiders

Terwijl steeds meer burgers uit teleurstelling hun middelvinger naar de overheid opsteken, tekenen zich paradoxale ontwikkelingen af: ‘weg met de overheid, waar is de regie’? Ook in stadsontwikkelingen verlangen stadsberoepsbeoefenaren weer terug naar de tijd van ‘Het Grote Plan’, de allesomvattende visie en een regie van ‘het rijk’: ‘Nederland verrommelt’. Zijn de combinatie van een [Meer…/ More…]

Column

Winkels, we krijgen er geen genoeg van

We hebben het er maar druk mee met leegstand. Leegstand van kantoren, leegstand van winkels. Komt het nog goed of moeten we ons er op instellen dat er nieuwe tijden zijn aangebroken? De nieuwe generatie retailondernemers staan voorgesorteerd op de nieuwe tijd: eigen herkenbare stijl en collectie, verkopen als passie, niet als geldmachine en intensief [Meer…/ More…]