Column

De treinverbinding naar Berlijn moet sneller.

[Bericht van Pelle Berting, over petitie snellere treinverbinding met Berlijn] Meer dan 15.000 mensen met hart voor duurzaam reizen tekenden de petitie Amsterdam-Berlijn: Snel met de trein! Op 5 juni bieden we deze petitie aan namens jou en al die andere mensen. Samen zeggen we de Nederlandse politiek: “Maak die deal met de Duitsers. Laat [Meer…/ More…]

Column

We zullen het zelf moeten doen

Zei Karl Marx het al niet medio 19e eeuw: kapitalisme leidt na een aantal decennia van groei en welvaart tot ophoping (accumulatie) van kapitaal bij een kleine minderheid, totdat voor de rest te weinig overblijft om de economie draaiend te houden. Recentelijk sloot de Franse econoom Thomas Piketty zich hierbij aan, zij het in andere [Meer…/ More…]

Column

Gemeentelijk vastgoed: versteend belastinggeld

Wij zijn het normaal gaan vinden: commerciële verkoop van gemeentelijk vastgoed. Maar is het wel normaal? Overheden hebben veel grond en vastgoed in bezit. Een deel is tot inzet in wettelijke verplichte taken, zoals inzet van gebouwen voor basisonderwijs en bestuur, een deel is om andere redenen aangekocht. Gemeenten doen hun uiterste best om dit vastgoed tegen [Meer…/ More…]

Column

Van groei naar welvaren in onze binnensteden

Velen voelen het nu wel aan: er is iets goed mis met de economie. Berichten in de reguliere media over ‘het einde aan de crisis en het oppikken van economische groei’ doen veel wenkbrauwen fronsen. Retaildeskundigen zien al weer het einde aan de binnenstedelijke leegstand. Maar zij rekenen zich buiten de waard: de basis van [Meer…/ More…]

Column

De overheid gegijzeld door angst voor ‘staatssteun’

“In Nederland verdwijnen langzaam maar zeker alle alternatieve vormen van verdeling en toewijzing van grond, arbeid en kapitaal: kartels zijn verboden, de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie bestaat nauwelijks meer, woningcorporaties verkopen hun bezit op de markt, zuivel- en kredietcoöperaties openen zich voor de kapitaalmarkt, onderlinge verzekeringsmaatschappijen, familieondernemingen en grote boerenbedrijven worden overgenomen of verdwijnen.” (Artikel) (Bas van [Meer…/ More…]

Column

Rijksbouwmeester: periferie is wel degelijk van belang

Je zult maar in ‘de periferie’ wonen. Een ambtenaar van de gemeente Amsterdam twitterde onlangs dat Amsterdam voor de jonge talentvolle mensen was, en de periferie voor de oudere laag geschoolden. Je zou deze ambtenaar even een reisje langs steden als Zwolle, Groningen, Arnhem, Nijmegen, Den Bosch, Eindhoven en Maastricht willen aanbieden, om een paar [Meer…/ More…]