Burgerinitiatieven

Als burgerprojecten gaan jeuken

Er is langzamerhand geen dorp of stad in Nederland zonder enigerlei vorm van burgerinitiatief. Het kan gaan over stadslandbouw, decentrale energie, herbestemming van industrieel erfgoed of kantoren, vormen van burgerzorgverlening, groenbeheer enzovoort. Deze projecten worden zeer verwelkomd. Immers er gebeurt veel in de samenleving, tegen vaak minimale kosten. Maar hoe lang blijft de aaibaarheid als [Meer…/ More…]

Burgerinitiatieven

Tijd voor ‘de nieuwe ambtenaar’

Sinds 2008 verkeert de westerse wereld in wat een ‘crisis’ wordt genoemd. En deze crisis heeft al vele namen gekend: vastgoedcrisis, eurocrisis (EU) bankencrisis, financiële crisis, schuldencrisis. Het wordt inmiddels steeds duidelijker dat de crisis niet één maar vele gezichten heeft. Niet in de laatste plaats zullen de verhoudingen tussen overheden en burgers ingrijpend veranderen. [Meer…/ More…]

Burgerinitiatieven

Burger-stadsproject start met donder en bliksem

Het was een warme dag. Bij het opbouwen van het buitenterrein liep het zweet de organisatoren over de rug. Enkele dagen ervoor had de gemeente een extra toegangspoort laten maken zodat de bezoekers van de opening makkelijk hun eerste stappen in het toekomstig stadspark konden zetten. “Het is zonnig op deze zaterdagmiddag wanneer de ICE [Meer…/ More…]