Urbane Varia

Lancering nieuw magazine over Berlijn

Het Nederlandse taalgebied heeft eindelijk een speciaal magazine over Berlijn: STADTGEIST. Niet zomaar een publicatie over ‚high-lights‘ van deze bijzondere stad. Het magazine verhaalt over de stad vanuit gepassioneerde belangstelling en gedegen kennis van zaken over historie, politiek, cultuur en stedelijke ontwikkeling. Berlijn is meer dan alleen een toeristische topbestemming en hoofdstad van Europa’s meest invloedrijke stad. [Meer…/ More…]

Column

Onze pauze op Twitter…

Vanaf 1 december gaan we een maandje offline op Twitter. Onze beide accounts Urban Inspiration en Urban Berlin zullen tot nieuwjaarsdag 2019 op zwart gaan. Even niets. Geen tweets, geen reacties, geen retweets. 31 december 2017 stopten we al met beide Facebook-accounts. We staken er veel tijd in, maar wat leverde het op? Er kwam [Meer…/ More…]

Column

Amsterdam gidsstad

Het gaat goed met Nederland, zo vertellen ‘de cijfers’.  Wie de groei van de autofiles, de explosie van huren en koopprijzen van woningen als meetpunt neemt, ziet alleen maar groei. Sommige steden gaat het meer voor de wind dan anderen. Vooral onze hoofdstad heeft de economische wind in de rug. ‘Dit is het tijdperk van [Meer…/ More…]

Burgerinitiatieven

Manifest Stadslabs pleit voor meer lokaal experiment

Stadmaken is langzamerhand steeds meer een begrip voor stadplanners, vastgoedbezitters en gemeentelijke overheden. Het zijn betrokken ‘bemoeials’ die menen dat het beter kan én moet met onze steden en dorpen. En alhoewel zij daaraan veelal het gelijk aan hun zijde hebben, komen ‘systeempartijen’ en de politiek vooralsnog niet veel verder dan lippendienst aan burgerparticipatie en [Meer…/ More…]

Burgerinitiatieven

Tuin in de stad, uit de stad

Het landschap is wijds, maar niet het wijdse van oneindige landerijen, maar de ruimte van een heus stadspark in ontwikkeling. Rechte lijnen, dennen en coniferen. We zijn aan de westrand van Groningen-stad. In de verte de hoge torens van de Suiker Unie. Wij zijn bij de nieuwe ‘Tuin in de Stad’, de opvolger van de [Meer…/ More…]

Stedelijke ontwikkelingen

Berlijn wil eigen grond behouden of terugkopen

‘Het feit dat grond en bodem niet vermeerderbaar is en onontbeerlijk, maakt het ontoelaatbaar om haar gebruik volledig aan het onoverzienbare spel van de vrije krachten en aan de wensen van het individu over te laten; een rechtvaardige rechts- en maatschappij-ordening dwingt eerder daartoe, de belangen van de gemeenschap bij bodem in veel sterkere mate [Meer…/ More…]