Wij maken er geen geheim van dat Berlijn als meest dynamische stadslab van Europa onze inspiratiebron is. Laat u inspireren en informeren over nieuwe energie voor stilgevallen plekken. Wij zullen u op nieuwe ideeën brengen, u adviseren over de weg naar realisatie. En komt het tot realisatie dan zijn wij ook van de partij bij de uitvoering met projectleiding en communicatie.

Berlijn als inspiratiebron

Projectleiding / Kwartiermaker

Urban Inspiration is mede-initiatiefnemer, bestuurslid en mede-projectleider van het burgerstadsproject in Arnhem: ‘Coehoorn Centraal‘. Hierbij zijn 7 leegstaande panden aan een daartoe speciaal opgerichte stichting door de eigenaar verhuurd.
Naast taken van algehele leiding, overleg met alle betrokkenen verzorgt Urban Inspiration vooral de communicatie rondom het project.
Graag adviseren wij u over burgerprojecten in uw gemeente. Ook is het mogelijk een dergelijk project mede op te zetten en initiële leiding te verzorgen.

Projectcommunicatie

Om mensen te mobiliseren voor meer inzet in hun wijk of buurt, mag een activerende communicatie niet ontbreken. Een combinatie van offline en online communicatie moet de belangstelling voor een pand of plek wakker maken en daarna warm houden. Wij ondersteunen u bij het opzetten en onderhouden van die communicatie. Urban Inspiration verzorgt al enkele jaren de communicatie voor het burgerstadsproject ‘Coehoorn Centraal‘ in Arnhem.

Maak een vrijblijvende afspraak via paul@urbaninspiration.nl om de mogelijkheden van communicatie voor uw situatie te verkennen of bel 06-11310527.

Voorbeelden van betrokkenheid bij gebiedsvraagstukken

  • Doorstart creatieve en artistieke broedplaats, Leeuwarden (advisering)
  • Binnenstad Arnhem (presentatie toekomstvisie)
  • De Nieuwe Hembrug in Zaandam (expertteam ontwikkeling)
  • Berlijn (inspirerende rondleidingen over stad en ruimte)
  • Coehoorngebied in Arnhem (initiatief, organisatie en communicatie)
  • Burger Brainstorm over herbestemming pand Museum Arnhem (organisatie en communicatie)
  • Opzetten internationale expertmeeting gebiedsontwikkeling


Onze kijk op urbane ontwikkelingen

1  Gebruikers staan centraal
Mensen maken de buurt, de wijk, de stad. Essentieel is de omkering van ontwikkeling: niet een pand of wijk staat centraal, maar een samenhangende groep met een gemeenschappelijke wens. Bekendheid en contact met dergelijke groepen, kunnen lege, vaak zielloze panden, nieuw leven inblazen. Een gebruiker zoekt een ruimte. Een ruimte zoekt niet een gebruiker.

2  Van waarde naar kapitaal
Veel plekken kennen al een basiswaarde, een verleden, een verhaal, maar vooral mogelijkheden voor hergebruik. Een reeks van eigenschappen waardoor bepaalde mensen, buurtbewoners, kleine ondernemers of beide, juist op die plek een start willen maken. Dat geldt zeker ook voor leegstaand (gemeentelijk) vastgoed. Een voor langere tijd (of blijvend) niet op de vastgoedmarkt in te zetten van een matig onderhouden pand, kan nog heel goede diensten bewijzen voor haar directe omgeving, voor haar bewoners, voor de woonkwaliteit van de buurt.
Het is niet ondenkbaar dat het pand door inzet van energieke initiatiefnemers nieuwe waarde ontwikkelt, immaterieel en materieel. Wij denken in schuldenarm of liefst schuldenvrij waarde ontwikkelen. Waarde dat stap voor stap in kapitaal kan worden ingezet.

3  Menselijke energie staat voorop
Alleen met oprechte belangstelling in mensen en hun ruimtelijke wensen ontstaat nieuwe energie op een plek of in een wijk. Financiële middelen, betrokkenheid meerdere partijen, klemmende regels, ‘vertaal’-problemen tussen vraag en aanbod belemmeren vaak een succesvolle activering.
Een nieuwe set van vaardigheid en kennis is nodig om groepen te helpen aan de vaak specifieke behoefte aan ruimten.

Mail voor meer info naar paul@urbaninspiration.nl.

*Urban Inspiration is werknaam waaronder Bureau De Bruijn haar urbane activiteiten communiceert.