Stedelijke ontwikkelingen

Idealen stranden in stedelijke neo-liberale free zones

Het gaat goed met onze steden. De steden maken sinds een decennium een grote opleving door. De trek naar de stad lijkt onstuitbaar, het ‘platteland’ (alles wat niet ‘de stad’ is) heeft het nakijken. Inmiddels daagt een ander beeld en lijken de steden te verworden tot neo-liberale proeftuinen, free zones, waarin de markt ongebreideld de [Meer…/ More…]

Column

We zullen het zelf moeten doen

Zei Karl Marx het al niet medio 19e eeuw: kapitalisme leidt na een aantal decennia van groei en welvaart tot ophoping (accumulatie) van kapitaal bij een kleine minderheid, totdat voor de rest te weinig overblijft om de economie draaiend te houden. Recentelijk sloot de Franse econoom Thomas Piketty zich hierbij aan, zij het in andere [Meer…/ More…]

Urbane Varia

De stad als pretpark

Het lijkt een wereldwijd probleem geworden, het massatoerisme in veel populaire steden. Kenden we al sinds decennia het onder de voet gelopen Venentië, nu moeten toch ook de grotere steden er aan geloven. Barcelona, Parijs. London, Berlijn, Amsterdam. Het is gewoon niet leuk meer, dit moet stoppen, verzuchten bewoners in alle talen. Hoe lang kan [Meer…/ More…]