Stedelijke ontwikkelingen

Stedelijke ‚bedrijfsongevallen’ en andere ongemakken

Op het Nationale Congres Beheer Openbare Ruimte 2015 in Arnhem (NCBOR) werd het tijdens de presentatie over ontwikkelingen in Berlijn snel duidelijk: we houden in Nederland niet van stedelijke ‚bedrijfsongevallen’ of verval. Want in het land van Deltawerken, Afsluitdijk en wederopbouw, hebben wij het niet zo op toeval of gaten in de ruimtelijke ordening. Toch [Meer…/ More…]

Burgerinitiatieven

Als burgers gebiedsenergie omzetten in kapitaal

Nederland kent inmiddels honderden initiatieven die als ‚burgerinitiatieven’ kunnen worden aangemerkt. Deze initiatieven zijn in talrijke sectoren te vinden. In deze blog richten wij ons op projecten in gebieden, wijken en panden. Hierbij is veelal sprake van (langdurig) onverkoopbare grond en vastgoed, in veel gevallen door wat ‚de crisis’ is gaan heten, maar wellicht meer als gevolg van [Meer…/ More…]