foto-urban
Foto: Rondleiding jonge ondernemers van ‘In the Making’ uit Arnhem.

Mijn naam is Paul de Bruijn en met veel passie leid ik belangstellenden rond door wat ik als ‘het andere Berlijn’ beschouw. Plekken die vaak minder bekend zijn, niet altijd mooie plaatjes opleveren, maar die zeker in je herinnering zullen blijven hangen. Ook vertel ik graag over de bizarre historie en hoe deze nog merkbaar is in het Berlijn van vandaag.

Ik kom al lange tijd in Berlijn, meermaals per jaar. Een deel van de tijd werk ik daar voor mijn bureau. De rondleidingen kunnen gebaseerd zijn op mijn eigen highlights van de stad, maar ook op basis van specifieke wensen van de deelnemers. Elke keer is de rondleiding weer anders. Immers Berlijn verandert snel, plekken komen en gaan in hoog tempo.
Als deelnemer van onze tours kom je terug met een ander beeld van de stad en haar inwoners. De geschiedenis van deze stad krijgt een gezicht en een vertaling naar de dag van vandaag.
Mijn achtergrond als P&O-adviseur, projectleider, communicatie-adviseur, stadmaker en stadsgids komen in Berlijn allemaal bij elkaar.

Als de stad me één ding geleerd heeft is het wel:

“Wer vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die Gegenwart.”

Wat Berlijn voor mij betekent
De stad is voor mij meer dan een verzameling creatieve, culturele, inspirerende, historische en stedenbouwkundige plekken.

De stad is een metafoor voor alles wat een mens tot een geheel maakt. Het laat, meer dan welke andere Europese stad ook, zien dat op elke puinhoop er altijd weer hoop is op een nieuwe toekomst. De menselijke drift tot overleven en het onophoudelijke streven naar geluk is krachtiger van welke vernietigende kracht dan ook.

Positiviteit wint het uiteindelijk altijd van negativiteit. De stad laat mij ook zien dat, net zoals bij mensen, vreugde en verdriet, verstand en waanzin, liefde en haat, verzoening en uitsluiting, bruggen en muren, dichter bij elkaar liggen dan we soms voor mogelijk houden.

Maar meer dan voorgaande laat de stad zien dat er geen toekomst is zonder verleden. Daarin leest deze stad de mens de les: waar vberlijn_paul_tempelhofelen een pijnlijk verleden wegstoppen, verloochenen, goed praten, maakt de stad het verleden tot onderdeel van het levende heden. Voor mij is de stad daarmee de stad van de hoop, van een toekomst gebaseerd op een onvoltooid verleden tijd.

Ik hoop tijdens mijn rondleidingen nog veel mensen te inspireren met het bezoeken van opmerkelijke plekken.

Bekijk ook de videopagina van Berlijn.