dewebbouwers-300x1732001 – 2006 De Webbouwers: begonnen aan het einde
Het leek een onverstandige tijd om met een bedrijfje te beginnen dat zich zou toeleggen op het ontwerpen en bouwen van websites. Immers begin 2001 kwam op de beurzen wereldwijd een einde aan de ‘internetzeepbel’. Maar natuurlijk zou er geen einde komen aan het internet zelf, alleen aan het onstuitbare geloof dat internetbedrijven steeds meer waard zouden worden.

En zo begonnen wij, Rogier Scholten en ik, aan het grote avontuur onder de naam De Webbouwers.

In die periode kwam de website sterk op. Conceptueel waren de meeste sites die wij bouwden online visitekaartjes. Uiteraard wel wat uitgebreider dan zijn papieren variant. Maar voor veel klanten was het al verwonderlijk als hun website op hun beeldscherm verscheen.

studiobs-300x1842006 – 2009 Studio B&S
De naamsverandering van De Webbouwers naar Studio B&S markeerde de overgang naar een bureau dat zowel webdesign als vormgeving in print realiseerde. Steeds vaker wilden klanten zowel hun website als hun ondersteunende print bij één bureau neerleggen. En begrijpelijk. Immers, het is efficiënt om je huisstijl bij één bureau neer te leggen.
De tijden zaten zeer mee. In slechts enkele jaren had Studio B&S tientallen klanten van klein tot groot en een prachtige omzet.

Een grote opdracht betrof het ontwikkelen van een campagne voor 7 HBO-scholen. Deze scholen startten toen met het Centrum voor Ondernemerschap. Een initiatief om meer studenten naast vakinhoudelijke kennis, ook ondernemersvaardigheden mee te geven.
De campagne bestond ondermeer uit het ontwerpen van posters voor plaatsing in 500 bussen en trams in 7 grote steden alsmede de opzet van een centrale website. Het project vergde naast een groot vakmanschap in ontwerp en fotografie, ook veel inzicht in het logistieke proces om de posters in Nederland, van Groningen tot Zeeland, overal op tijd te leveren. Het werd daarmee een van de grotere opdrachten uit het bestaan van Studio B&S.

In januari 2009 kwam door een interne kwestie het voortbestaan van de onderneming in gevaar. Pogingen voor een doorstart mislukten. Noodgedwongen werd afscheid genomen van ‘VOF Studio B&S’ en zou overgaan in de eenmanszaak ‘Bureau Arnhem’. Mijn compagnon ging als vormgever verder onder eigen naam Rogier Scholten.
Al in april 2009, nog net onder de naam Studio B&S, werd de eerste blog gestart. Deze keuze zou uiteindelijk leiden tot een totaal nieuwe invulling van de activiteiten.

2009 – 2012 Bureau Arnhem
ba_logo_2010_webIn augustus 2009 ging Studio B&S over in Bureau Arnhem. Met de keuze voor de term ‘bureau’ werd onderstreept dat naast ontwerp en realisatie, ook advisering een belangrijk deel van de activiteiten was geworden. Vooral in de vorm van presentaties, workshops en lessen op hogescholen.
De term ‘Arnhem’ in de nieuwe bedrijfsnaam gaf de verbondenheid van het bureau aan met de stad waarin zij was ontstaan en nog steeds is gevestigd. Inmiddels heeft Bureau Arnhem door veel van haar ‘nevenactiviteiten’ enige naamsbekendheid in Arnhem opgebouwd.
De huidige tijden vragen een grote flexibiliteit van een onderneming. Daarom werkte Bureau Arnhem (nu Bureau De Bruijn) in een netwerk van vakkundige en toegewijde bouwers en ontwerpers die flexibel op de vragen van de klanten kunnen inspringen. 2009 zou ook het jaar zijn van de eerste rondleidingen in Berlijn.
In april 2011 vestigde het bureau zich in Studio R33 in Arnhem. In deze studio werken 7 creatieven dagelijks aan grafische producties, magazines, online marketing, teksten, websites, social media en communicatie.

bdb_visitekaartje_facebook-300x150Vanaf 2012 Bureau De Bruijn
Een nieuwe naam, een nieuw domein. Doel van deze naamsverandering was om het bureau een persoonlijker profiel te geven.

De naam Bureau Arnhem stond ook steeds meer bij projecten buiten Arnhem in de weg. En ook de groeiende activiteiten in Berlijn vroegen om een andere naam.

Samen met De Webbouwers, Studio B&S en Bureau Arnhem telt Bureau De Bruijn nu al 13 jaar ervaring op het terrein van online media en print. Het domein van Bureau Arnhem werd in juni 2012 toebedeeld aan een nieuwe site over bijzondere ontwikkelingen op het terrein van cultuur en ruimte in Arnhem.

Vanaf 2014 Bureau De Bruijn verschiet van kleur en kerndiensten
visitekaart_bdb15_online-300x150In de jaren direct voorafgaand aan 2014 ontwikkelden zich langzamerhand al nieuwe vormen van dienstverlening. In januari 2014, gemarkeerd door een wijziging van de huisstijlkleur, kwam het accent te liggen op stadsprojecten (urban inspiration) en rondleidingen in Berlijn.
Neemt niet weg dat communicatie, en dan vooral online, nog een belangrijk deel is van de werkzaamheden van Bureau De Bruijn. Echter, meer dan ervoor, in dienst van het communiceren van stadsprojecten zoals Coehoorn Centraal.

Ondernemerschap en passie
Op 27 november 2012 vertelde ik op uitnodiging van het Arnhemse netwerk ‘In the making‘ mijn verhaal over ondernemerschap en passie. Het werd een bijzondere avond. In de PopupKlup, een tijdelijke huiskamerhoreca achter de Arnhemse Korenmarkt, kwamen rond de 100 jonge of jong denkende ondernemers en studenten die ondernemer willen worden bij elkaar voor deze presentatie. Via livestreaming hebben nog tussen de 100 en 200 mensen thuis gekeken.

logo_bdb2015_trans2015: Als cirkels samenvallen
In toenemende mate gingen de werkgebieden (‘cirkels’) samenvloeien: communicatie, mijn belangstelling voor urbane ontwikkelingen en Berlijn. Die combinatie vroeg om een nieuwe werknaam die beter dan het ‘neutrale’ Bureau De Bruijn weer zou geven waar de focus kwam te liggen. Zo werd gekozen voor Urban Inspiration. De website urbaninspiration.nl (NL) kwam op 31 oktober 2015 online. Enige maanden later, medio april 2016, brachten wij urbaninspiration.eu (EU) in de lucht. Een website naast in het engels, ook met andere redactionele keuzes.
Velen zagen deze stap als een logische gezien het veld aan activiteiten. De website bureaudebruijn.nl alsook bureauarnhem.nl gingen daarom per 1 januari 2016 uit de lucht. De bedrijfsnaam bleef gehandhaafd: Bureau De Bruijn. Urban Inspiration werd de werknaam en communicatiedrager.

Lees ook: ‘Wat ik mezelf altijd al wilde vragen‘, een selfie-interview.