Retail

Van groei naar welvaren in onze binnensteden

3 december 2016

Velen voelen het nu wel aan: er is iets goed mis met de economie. Berichten in de reguliere media over ‘het einde aan de crisis en het oppikken van economische groei’ doen veel wenkbrauwen fronsen. Retaildeskundigen zien al weer het einde aan de binnenstedelijke leegstand. Maar zij rekenen zich buiten de waard: de basis van [lees verder…]

Retail

Winkels, we krijgen er geen genoeg van

16 juni 2016

We hebben het er maar druk mee met leegstand. Leegstand van kantoren, leegstand van winkels. Komt het nog goed of moeten we ons er op instellen dat er nieuwe tijden zijn aangebroken? De nieuwe generatie retailondernemers staan voorgesorteerd op de nieuwe tijd: eigen herkenbare stijl en collectie, verkopen als passie, niet als geldmachine en intensief [lees verder…]

Retail

Help! Onze winkels verdwijnen.

11 oktober 2014

Het heeft er alle schijn van dat het verdwijnen van een deel van de winkels in onze stedelijke centra en dorpskernen onomkeerbaar is. Toch wordt alles in het werk gesteld om het onvermijdelijke te voorkomen. Hoe reëel zijn die inspanningen, of is het plassen tegen de wind in? Noodverbandjes Inwoners, gemeenten en de middenstand zelf [lees verder…]