Column

We plannen stenen, waar we mensen moeten zien.

12 november 2012

1. We zien stenen, waar we mensen moeten zien. Tekentafels leveren wel mooie artists impressions op, maar geen actieve buurten en wijken. Daar is meer voor nodig. We zitten sinds eind 2008 nog midden in crisis die maar niet lijkt over te gaan. Vanzelfsprekendheden als geld en vertrouwen lijken ineens schaarse artikelen. Geen sector lijkt [lees verder…]

1 3 4 5