Column

Waarom wij met Facebook gaan stoppen

3 juli 2017

Sinds 2009 zitten wij al op diverse pagina’s op Facebook. Privé, maar ook via Urban Inspiration en Urban Berlin. Het privé-account is onlangs gestopt, maar ook UI en UB zullen eind dit jaar gaan stoppen. Facebook blijkt een onbetrouwbare organisatie, schendt voortdurend Europese privacyregels en houdt haar gebruikers steeds vaker met geautomatiseerde meldingen van het [lees verder…]

Column

Gemeentelijk vastgoed: versteend belastinggeld

29 maart 2017

Wij zijn het normaal gaan vinden: commerciële verkoop van gemeentelijk vastgoed. Maar is het wel normaal? Overheden hebben veel grond en vastgoed in bezit. Een deel is tot inzet in wettelijke verplichte taken, zoals inzet van gebouwen voor basisonderwijs en bestuur, een deel is om andere redenen aangekocht. Gemeenten doen hun uiterste best om dit vastgoed tegen [lees verder…]

Column

Van groei naar welvaren in onze binnensteden

3 december 2016

Velen voelen het nu wel aan: er is iets goed mis met de economie. Berichten in de reguliere media over ‘het einde aan de crisis en het oppikken van economische groei’ doen veel wenkbrauwen fronsen. Retaildeskundigen zien al weer het einde aan de binnenstedelijke leegstand. Maar zij rekenen zich buiten de waard: de basis van [lees verder…]

Column

De overheid gegijzeld door angst voor ‘staatssteun’

26 november 2016

“In Nederland verdwijnen langzaam maar zeker alle alternatieve vormen van verdeling en toewijzing van grond, arbeid en kapitaal: kartels zijn verboden, de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie bestaat nauwelijks meer, woningcorporaties verkopen hun bezit op de markt, zuivel- en kredietcoöperaties openen zich voor de kapitaalmarkt, onderlinge verzekeringsmaatschappijen, familieondernemingen en grote boerenbedrijven worden overgenomen of verdwijnen.” (Artikel) (Bas van [lees verder…]

1 2 3 5