Burgerinitiatieven

Als burgerprojecten gaan jeuken

21 november 2014

Er is langzamerhand geen dorp of stad in Nederland zonder enigerlei vorm van burgerinitiatief. Het kan gaan over stadslandbouw, decentrale energie, herbestemming van industrieel erfgoed of kantoren, vormen van burgerzorgverlening, groenbeheer enzovoort. Deze projecten worden zeer verwelkomd. Immers er gebeurt veel in de samenleving, tegen vaak minimale kosten. Maar hoe lang blijft de aaibaarheid als [lees verder…]

Burgerinitiatieven

Tijd voor ‘de nieuwe ambtenaar’

15 mei 2014

Sinds 2008 verkeert de westerse wereld in wat een ‘crisis’ wordt genoemd. En deze crisis heeft al vele namen gekend: vastgoedcrisis, eurocrisis (EU) bankencrisis, financiële crisis, schuldencrisis. Het wordt inmiddels steeds duidelijker dat de crisis niet één maar vele gezichten heeft. Niet in de laatste plaats zullen de verhoudingen tussen overheden en burgers ingrijpend veranderen. [lees verder…]

Burgerinitiatieven

Rijksoverheid: ‘Gemeenten, ont-regel die burgerinitiatieven!’

25 januari 2014

Burgers mogen dan aansprakelijkheid niet als een belemmering zien voor hun activiteiten, de “wolk van juridische regels” is dat wel voor hen. Het vele administratieve regelwerk, van het oprichten van een formele rechtsvorm omdat dat moet van de gemeente, tot en met het blackbox effect dat een overheid voor hen heeft, zij ervaren het als [lees verder…]

Burgerinitiatieven

Burger-stadsproject start met donder en bliksem

9 september 2013

Het was een warme dag. Bij het opbouwen van het buitenterrein liep het zweet de organisatoren over de rug. Enkele dagen ervoor had de gemeente een extra toegangspoort laten maken zodat de bezoekers van de opening makkelijk hun eerste stappen in het toekomstig stadspark konden zetten. “Het is zonnig op deze zaterdagmiddag wanneer de ICE [lees verder…]

1 5 6 7 8