Burgerinitiatieven

De overheid gegijzeld door angst voor ‘staatssteun’

26 november 2016

Themafoto: Het Berlijnse Holzmarkt, volwassen geworden burgerinitiatief. “In Nederland verdwijnen langzaam maar zeker alle alternatieve vormen van verdeling en toewijzing van grond, arbeid en kapitaal: kartels zijn verboden, de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie bestaat nauwelijks meer, woningcorporaties verkopen hun bezit op de markt, zuivel- en kredietcoöperaties openen zich voor de kapitaalmarkt, onderlinge verzekeringsmaatschappijen, familieondernemingen en grote boerenbedrijven [lees verder…]

Burgerinitiatieven

De wereld gered door lokale actie

12 november 2016

Urban Inspiration gaat niet alleen over leegstand, hippe plekken, gentrification, maar zeker ook hoe lokale (burger-) initiatieven kunnen bijdragen aan de majeure vraagstukken waar de wereld mee worstelt: uitputting van natuurlijke bronnen, vervuiling van land, lucht en water, een ecologisch en economisch onverantwoorde voedselproductie en ons zieke financiële systeem. Directe aanleiding is de film ‘Tomorrow’, [lees verder…]

Burgerinitiatieven

Amersfoort doet burgerinitiatief in de uitverkoop

9 oktober 2016

Het wil maar niet vlotten voor gemeenten om burgerinitiatieven een volwaardige plek, naast andere ontwikkelpartijen, te geven. Gemeenten nemen besluiten voor (her-) ontwikkeling van een bepaalde pand of plek maar op basis van één criterium: wie betaalt het meest? Het burgerinitiatief ‘Uit de war’ in Amersfoort ondervindt wat dat betekent: na 13 jaar actief te [lees verder…]

Burgerinitiatieven

Kraken voor behoud monument

14 augustus 2016

Foto: De krakers lieten het symbool van de kraakbeweging achter in deze mozaïek.  Het komt niet vaak voor dat een monument gekraakt wordt om het van verder verval te redden. Kraken kennen we uit de tachtiger jaren van de vorige eeuw als middel om meer betaalbare woonruimte af te dwingen. Vooral in Amsterdam nam het [lees verder…]

1 2 3 8