Burgerinitiatieven

Tuin in en uit de stad

10 maart 2017

Rafelranden worden ze genoemd. Plekken waar de stad voorlopig niets mee kan. Zo kent ook de stad Groningen diverse plekken die, vooralsnog tijdelijk, geen geplande invulling krijgen. De voormalige suikerfabriek ‘Wolkenfabriek‘ genoemd, is zo’n bekende plek. Een andere is ‘Tuin in de stad’, een groen en sociaal project dat tot voor kort aan de spoorlijn [lees verder…]

Burgerinitiatieven

De overheid gegijzeld door angst voor ‘staatssteun’

26 november 2016

Themafoto: Het Berlijnse Holzmarkt, volwassen geworden burgerinitiatief. “In Nederland verdwijnen langzaam maar zeker alle alternatieve vormen van verdeling en toewijzing van grond, arbeid en kapitaal: kartels zijn verboden, de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie bestaat nauwelijks meer, woningcorporaties verkopen hun bezit op de markt, zuivel- en kredietcoöperaties openen zich voor de kapitaalmarkt, onderlinge verzekeringsmaatschappijen, familieondernemingen en grote boerenbedrijven [lees verder…]

Burgerinitiatieven

De wereld gered door lokale actie

12 november 2016

Urban Inspiration gaat niet alleen over leegstand, hippe plekken, gentrification, maar zeker ook hoe lokale (burger-) initiatieven kunnen bijdragen aan de majeure vraagstukken waar de wereld mee worstelt: uitputting van natuurlijke bronnen, vervuiling van land, lucht en water, een ecologisch en economisch onverantwoorde voedselproductie en ons zieke financiële systeem. Directe aanleiding is de film ‘Tomorrow’, [lees verder…]

Burgerinitiatieven

Amersfoort doet burgerinitiatief in de uitverkoop

9 oktober 2016

Het wil maar niet vlotten voor gemeenten om burgerinitiatieven een volwaardige plek, naast andere ontwikkelpartijen, te geven. Gemeenten nemen besluiten voor (her-) ontwikkeling van een bepaalde pand of plek maar op basis van één criterium: wie betaalt het meest? Het burgerinitiatief ‘Uit de war’ in Amersfoort ondervindt wat dat betekent: na 13 jaar actief te [lees verder…]

1 2 3 7